Winkelwagen

Blog

Gras groeit niet harder door eraan te trekken

By september 16, 2021No Comments

Blog

Cultuur, Impact, Leiderschap, Purpose

16 september 2021

Gras groeit niet harder door eraan te trekken

Mark Braber | Founder Quinter

Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken…

Maar wél door er goed voor te zorgen.

Als ik de vergelijking maak met het groeipotentieel van mensen binnen organisaties levert dit interessante inzichten op.

Een goede voedingsbodem, voldoende water en een temperatuur van boven de 10 graden doen gras goed. Het gaat dus eigenlijk om het creëren van de juiste omstandigheden waardoor het gras haar groeipotentieel manifesteert.

Door organisaties wordt een maximale performance gevraagd terwijl de omstandigheden waarbinnen die performance geleverd dient te worden vaak verre van optimaal zijn. Onduidelijke rolverdelingen, een cultuur die niet gefundeerd is op vertrouwen en een ontbrekende visie voor de toekomst zijn zomaar een aantal voorbeelden die ik wekelijks tegenkom bij verschillende organisaties die ik bezoek.


Een werknemer is als gras, de leider de tuinman

De reden dat ik dit stuk schrijf is de behoefte om duidelijk te maken dat het verbeteren van de resultaten enerzijds en het verbeteren van de medewerkers- (of werknemers-) betrokkenheid anderzijds niet een kwestie is van harder trekken aan deze dimensies. Het is veel meer een kwestie van het kiezen voor een helder nobel organisatiedoel dat ook echt gevoeld wordt door alle mensen en het creëren van de juiste omstandigheden waarbinnen de mensen hun bijdrage kunnen en willen leveren. De rol van de leider verschuift daarmee als alwetend orakel naar degene die kennis en kunde succesvol weet te verbinden aan het nobele doel van de organisatie.


Medewerkersbetrokkenheid… bestaat het nog?

Ik zeg niet dat het creëren van optimale omstandigheden an sich genoeg is om een mens te laten excelleren, maar het zijn wel noodzakelijke voorwaarden om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek van het toonaangevende bureau Gallup blijkt dat ruim 85 procent van de werknemers zich niet betrokken voelt bij de onderneming waarvoor ze werken. 85 procent…En nog schokkender: van deze groep verzet 18 procent zich actief tegen wat de organisatie voor elkaar probeert te krijgen!

En de scores in Nederland zijn niet veel beter. Hoe kan dit?


Werk; noodzakelijk vs. manier voor zelfontplooiing

Er is een waaier van redenen waarom deze medewerkersbetrokkenheid zo extreem laag is. Hubert Joly, voormalig McKinsey consultant en gezien als een van de best presterende CEO’s wereldwijd en nu docent aan de Harvard Business School, schrijft in zijn nieuwste boek (The Heart of Business) dat het begint met hoe er naar werk wordt gekeken. Werk niet als een noodzakelijk last zien, maar als een manier om jezelf te ontwikkelen en werkelijk van betekenis te zijn. Alleen al door dit andere perspectief los te laten op werk verandert de hele beleving rondom werk.


Medewerkersbetrokkenheid en purpose

Indien het voor werknemers niet duidelijk is waarom ze dienen te doen wat ze doen, missen ze betekenis en raken ze inspiratieloos. Door steeds op zoek te gaan naar de purpose of het nobele doel, dat tevens het uiteindelijke bestaansrecht vormt van de organisatie, krijgt werk direct betekenis. Als je als organisatie dan ook nog in staat bent om de drijfveren van je mensen te koppelen aan het nobele doel van de organisatie ontstaan er direct verbinding en betrokkenheid.


Medewerkersbetrokkenheid en het type leiderschap

Een andere belangrijke reden waarom medewerkersbetrokkenheid zo laag scoort is het leiderschap binnen de organisatie. Komt dit leiderschap voort vanuit een beloningsmotief of komt het voort vanuit de purpose van de organisatie en de wil van de leiders om hier een bijdrage aan te willen leveren? Een wezenlijk verschil wat gevoeld wordt bij alle betrokkenen en merkbaar is in de manier van handelen en communiceren.


Medewerkersbetrokkenheid en bedrijfscultuur

En als laatste belangrijke reden die ik hier noem is een rammelende organisatiecultuur. Een cultuur waarbij er geen sprake is van gemeenschappelijk gedragen waarden voortkomend uit een ieders overtuigingen en de daaruit voortvloeiende gedragingen. Ook dit kan leiden tot een gebrekkige samenwerking, “silo”gedrag en het steeds verder verkleinen van de medewerkersbetrokkenheid.


Aan de slag met jouw tuin?

In een reeks artikelen zal ik komende tijd meer inzoomen op de vraag hoe je dit bovenstaande kunt bereiken.

–> Wil je hierop niet wachten en als eindverantwoordelijke direct inzicht willen in de mate van de toekomstbestendigheid van je eigen organisatie?

–> Wil je weten hoe je scoort op de omstandigheden voor een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid?

–> Benieuwd naar hoe je deze omstandigheden kunt optimaliseren?

–> Doe dan nu de gratis impactscan en ontvang direct de resultaten én eerste adviezen in je mailbox.

 

Oja, dat gras dat wil echt wel groeien, uit zichzelf…

Mark Braber | Founder Quinter

Mijn diepgevoelde levensopdracht is mens en organisatie bewust te maken van ieders unieke bijdrage aan een toekomstbestendige wereld.