Onze purpose, visie en missie

De purpose, visie en missie vormen de basis van veel Quinter trajecten. Ze zijn het fundament waarop gebouwd kan worden. Het vertrekpunt waar vanuit zaken concreter kunnen worden. De elementen welke zorgen voor verbinding, energie en focus.

De termen worden vaak door elkaar gebruikt. Wij gebruiken naar klanten vaak dit ezelsbruggetje:

De purpose voel je, de visie zie je, de missie doe je

Wij vinden dat deze drie eenheden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Zonder purpose een niet gevoelde visie. Zonder visie een zwalkende missie. Zonder missie een visie die nooit dichter bij komt.

Onze purpose

Verbinding is wat ons écht drijft. Het is onze purpose. We geloven dat de wereld verbinding nodig heeft. Verbinding in onszelf, maar ook met anderen en met de wereld om ons heen. Verbinding geeft betekenis aan alles wat we doen.

Onze visie

We zien betekenisvolle organisaties als de nieuwe standaard. Door goed te luisteren, vragen en analyseren, helpen we mensen en organisaties ontdekken hoe zij van een zo groot mogelijke betekenis kunnen zijn.

Onze missie

We geloven in de kracht van binnenuit. Daarom inspireren we anderen om zélf eruit te halen wat erin zit. We noemen dit ‘ont-wikkelen’. Daarmee bedoelen we: loskomen van de ‘wikkel’, teruggaan naar de kern en vanuit purpose impact maken. Dat is pas écht ontwikkelen.

Het verbindende element

De naam Quinter is afgeleid van de Quinta Essentia, het vijfde en verbindende element – naast aarde, water, vuur en lucht. Het staat voor wat wij zijn: verbinders. Via impactvolle interventies creëren en stimuleren we verbinding tussen mensen en organisaties.

Contact opnemenStart met een scan