Winkelwagen

Blog

Agile werken – hype of succesformule

By december 16, 2021No Comments

Blog

Cultuur, Impact, Leiderschap

16 december 2021

Agile werken – hype of succesformule

Mark Braber | Founder Quinter

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst… maar wat dan wel?

In een wereld waarin er maar weinig verandert is het verleden een hele goede voorspeller van de toekomst. Het succes van een onderneming werd en wordt ook nog vaak afgelezen aan de hand van de behaalde winst. Winst maal een factor bepaalde dan niet zelden de uiteindelijke waarde van de onderneming. Ook nu wordt deze methodiek nog regelmatig gebruikt.

Ingewikkelder wordt het als de omstandigheden waarin we opereren sterk veranderen. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt ingewisseld door grotere onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Helemaal ingewikkeld wordt het als de wereld in één keer op zijn kop staat. Dat zien we nu met de wereldwijde uitbraak van Corona bijvoorbeeld. Winsten uit het verleden bieden vaak totaal geen garantie meer voor het succes van de toekomst. Sterker nog, de winnaars van gisteren kunnen de verliezers van morgen zijn.

Wat bepaalt het succes van je onderneming dan wél eigenlijk?

(Klik hier om er direct achter te komen of jouw organisatie toekomstbestendig is.)

Uiteindelijk draait het om het aanpassingsvermogen van de organisatie aan de omstandigheden waarbinnen de organisatie opereert. Niet voor niets neemt agile werken zo’n vlucht, want als je agile werkt, ben je gegarandeerd wendbaar is de gedachte. In het Agile Manifesto van Jeff Sutherland worden de 4 waarden beschreven (samen met 12 principes) die inzicht geven in de bedoeling van agile werken.

De 4 waarden binnen het agile werken zijn:

  • Mensen en interactie boven processen en tools
  • Werkend product boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hieronder zoom ik verder in op de 4 waarden van agile werken in combinatie met ons Quinter gedachtengoed.

  1. Mensen en interactie boven processen en tools

In onze optiek is dit de belangrijkste waarde als het gaat om het vergroten van de wendbaarheid van je organisatie. Als je de onderlinge samenwerking en communicatie optimaliseert dan volgen daar logischerwijze ook dienende processen en tools uit die de mensen helpen in plaats van processen en tools die in de weg zitten. In de praktijk zien we echter dat er te snel over die onderlinge samenwerking en communicatie heen gestapt wordt en er dan later grote frustraties en problemen ontstaan. Het is hierbij ook niet een kwestie van de samenwerking en communicatie een keer optimaliseren en dan weer loslaten, het is je fundament dat dagdagelijks aandacht behoeft.

  1. Werkend product boven allesomvattende documentatie

In de schijnbaar voorspelbare wereld was het zinvol om eerst een volledige specificatie van de wensen en eisen van de klant samen te stellen alvorens te beginnen met het bouwen van het product of dienst. Alleen hierbij wordt er van uitgegaan dat de klant precies weet wat hij of zij nodig heeft met welke exacte specificaties. Daar komt bij dat het uiteindelijk product òf te laat òf niet meer passend wordt opgeleverd omdat de omstandigheden en daarmee de specificaties zo sterk zijn veranderd. Het devies is dus bouw zo snel mogelijk een werkend prototype en optimaliseer dat tijdens de ontwikkeling, bij voorkeur samen met je klant.

  1. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Uiteindelijk gaat het bij deze waarde ook weer om een openlijke communicatie met je klant. Geen verborgen agenda’s. Transparantie en vertrouwen is het devies. Samen schouder aan schouder werken aan een product of dienst waarbij klant en leverancier in het meest gunstige geval in elkaar opgaan en opereren als één team met één gemeenschappelijk doel.

  1. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Dit is uiteindelijk dus echt wendbaar zijn. Waarnemen wat er veranderd is en gaat veranderen, daarbij gebruik maken van je volledige intelligentie en het gebruiken van het collectieve creatieve vermogen.

Agile werken en zijn is dus geen techniek maar veel meer een mindset.

Een flexibele grondhouding van de mensen binnen en buiten je organisatie. Te vaak zien we in de praktijk dat organisaties overgaan tot werken volgens scrum zonder voldoende te hebben stil gestaan bij de vraag of de mensen van de organisatie daar echt klaar voor zijn.

Als het aankomt op het succesvol houden van je organisatie is het aanpassingsvermogen uiteindelijk je belangrijkste factor. Grijp daarbij niet te snel naar alleen een andere manier van doen. Het begint bij een bewustere manier van zijn. Begin daarom bij je mensen, zorg voor een open en eerlijke communicatie binnen je organisatie door te zorgen voor een cultuur van openheid, vertrouwen en het durven tonen van kwetsbaarheid. En daarbij ligt er een uitnodiging om zelf het goede voorbeeld te geven.

Want goed voorbeeld doet volgen.

Mocht je behoefte hebben aan inhoudelijke hulp of professionele begeleiding bij het optimaliseren van de samenwerking en/of communicatie van je team of organisatie weet ons dan te vinden, het is ons vak. Klik hier voor onze contactgegevens.

Voor nu, veel wendbaarheid toegewenst!

Namens het hele Quinterteam,

Mark Braber

PS: Nieuwsgierig of het fundament van jouw organisatie klaar is voor ‘agile werken’?

Klik hier voor onze gratis Quinter Impact Scan. Binnen 15 minuten ontvang je op maat handreikingen waarmee je de eerste stappen kunt zetten.

Mark Braber | Founder Quinter

Mijn diepgevoelde levensopdracht is mens en organisatie bewust te maken van ieders unieke bijdrage aan een toekomstbestendige wereld.