Winkelwagen

Blog

Zo ontstaat flow

By oktober 28, 2021No Comments

Blog

Cultuur, Leiderschap, Purpose

28 oktober 2021

Zo ontstaat flow

Leontien Harsma | Partner Quinter

In organisaties waar het ‘niet zo lekker loopt’ zijn lange, besluiteloze meetings meer regel dan uitzondering. Er heerst een gevoel van ‘ieder voor zich’ en projecten komen niet of langzaam tot een succesvol einde. De cultuur neigt naar steeds meer wantrouwen, minder initiatief en hakken in het zand bij verandering.

Vaak wordt er vooral gewezen naar elkaar of naar de zogenaamde ‘werkvloer’. Dingen lopen niet lekker, mensen doen niet wat ze moeten doen en er is weinig vooruitgang, optimisme en vertrouwen. Het gevoel van vastlopen en onzekerheid over de toekomst is veelal het startsein om extern op zoek te gaan naar een oplossing.

Herkenbaar? Geen paniek! Het is niet te laat om het tij te keren.

Hieronder deel ik enkele aspecten waar je als organisatie mee aan de slag kunt. Stap voor stap naar blijvende verbetering door te werken aan het fundament van je organisatie.

Een verbindende purpose

Het kennen en weten van de diepste drijfveer van de organisatie is essentieel. Waartoe is zij op aarde, wat geeft haar bestaansrecht? Maar ook: wat zijn de intrinsieke drijfveren van de mensen en sluiten deze aan bij de purpose van de organisatie? Is hun motief van handelen vooral de beloning of is er meer?

Als er sprake is van een raakvlak tussen de purpose van de organisatie en de intrinsieke drijfveren van haar medewerkers ontstaat er bezieling, flow, creativiteit en een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid. De purpose en de visie samen zijn hetgeen waar je continue op terug kunt pakken bij het maken van keuzes, het nemen van beslissingen en het bepalen van de koers. Ze werken verbindend: immers met een collectieve purpose en visie werk je allemaal aan hetzelfde.

Faciliterend leiderschap

Het is belangrijk om te bepalen welke type leiderschap het beste de purpose, missie en visie van de organisatie faciliteert. Welk gedrag is hiervoor nodig en welk gedrag is gewenst vanuit de rest van de organisatie? Leiderschapsteams wijzen vaak naar anderen en elkaar als het gaat om ongewenst gedrag. Maar… de leiders van een organisatie hebben een voorbeeldrol. Wil je iets veranderen binnen de organisatie, dan begin je bij het MT of directie. En ben jezelf MT of directielid, dan begin je dus… precies! Bij jezelf!

Als er binnen de organisatie sprake is van authentiek en faciliterend leiderschap dat in lijn is met de purpose en gewenste cultuur, dan ontstaat er een vertrouwensvolle en inspirerende omgeving waarbinnen kansen, mogelijkheden en oplossingen natuurlijk komen bovendrijven.

<< Nieuwsgierig naar het derde aspect? Lees hier verder >>

Uitnodigende cultuur

Welke waarden passen bij de purpose, missie en visie van de organisatie. Wat voor cultuur nodigt mensen uit bij te dragen aan de purpose vanuit hun (eigen) intrinsieke drijfveren? De cultuur en het leiderschap zijn nauw met elkaar verbonden: het leiderschapsteam heeft een grote voorbeeldrol als het gaat om het leven van de gewenste waarden en normen.

Als er sprake is van een krachtige cultuur – een energiek en open systeem gekenmerkt door vertrouwen, inclusiviteit en diversiteit – die aansluit bij de purpose van de organisatie, kun je sneller en meer weloverwogen beslissingen nemen. Je bent wendbaarder en impactvoller, ook of liever nog juíst als het eens een keer goed tegenzit.

Kortom, om een organisatie (weer) lekker te laten lopen start je met het ontdekken van de purpose. Met een dienende cultuur en faciliterend leiderschap.

PS: de ware bedoeling van de organisatie, oftewel de purpose, laat je niet bedenken door een marketingbedrijf. Deze ontdek je samen met je collega’s want hij is er al! Onze purpose-experts faciliteren graag jullie purpose-dag.

Leontien Harsma | Partner Quinter

Leontien was jarenlang senior manager bij Riksja Travel en is nu een van de partners van Quinter.