Leiden vanuit purpose

Nick Craig

Betekenisvolle doelen realiseren door met focus en vertrouwen te handelen.

29,95


Uitverkocht


Leiders hebben werkelijke en duurzame impact als ze de sleutel tot hun authenticiteit in handen hebben. Dat is de unieke kracht van purpose.

Iedereen heeft een purpose: een roep tot het leveren van haar of zijn unieke bijdrage aan de wereld. Het kennen van je purpose geeft richting en focus in je leven. Zo wordt je ‘ja’ steeds meer ‘ja’ en je ‘nee’ ook daadwerkelijk ‘nee’. Je purpose laat je verder groeien in zelfvertrouwen. Dat helpt je om je met toewijding en dienstbaarheid te richten op wat betekenisvol is voor jou en anderen.

In ‘Leiden vanuit Purpose’ deelt Nick Craig unieke verhalen om te illustreren hoe leiders hun kracht zijn gaan ervaren door hun purpose en hoe het hen heeft geholpen de juiste beslissingen te nemen in situaties waarin er veel op het spel stond. Een toegankelijk en methodisch boek voor iedereen, ongeacht de levens- of carrièrefase.

 

Terug naar overzicht

Nick Craig is de voorzitter van het Core Leadership Institute en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werken met organisaties en hun leiders in tijden van verandering. Zijn werk is gericht op het ontsluiten van de diepere wijsheid die in onszelf huist, als sleutel tot succesvol en resultaatgericht veranderen.

 

Terug naar overzicht

8 januari 2021 | Sylvie van der Haar

Strategische langetermijnplannen blijken in de snel veranderende wereld waarin we leven geen houvast meer te bieden. Als de grond onder je voeten verschuift en alle regels veranderen terwijl je het spel speelt, is vooral een stevige basis onontbeerlijk.

En dat is precies wat het kennen van je ‘purpose’ je brengt: stevige grond onder je voeten die richting en vertrouwen geeft. In Leiden vanuit purpose neemt Nick Craig je mee op ontdekkingstocht naar een betekenisvol leven vanuit jouw purpose.

Om uit te leggen wat purpose is maakt de schrijver gebruik van een citaat dat meestal toegeschreven wordt aan Einstein: Iedereen is een genie…maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang blijven geloven dat hij dom is.

Dat zit zo: als je je purpose niet kent, weet je niet of je bijvoorbeeld een vis of een kat bent. Dus wanneer je leidinggevende je vraagt om in een boom te klimmen, probeer je dat waarschijnlijk te doen. Als het vervolgens niet lukt, krijg je misschien een training, of een coach om je die vaardigheid toch eigen te maken. En misschien kom je met begeleiding en doorzettingsvermogen uiteindelijk toch in die boom, al is het maar een stukje. De vraag is echter of je daar blij mee bent; het kan er ook toe leiden dat je je dom en mislukt voelt. En dat is waar purpose om de hoek komt kijken: helderheid over je purpose zorgt ervoor dat je stopt met proberen te klimmen en gaat zwemmen. Of vliegen. Of springen. Of…whatever. Het gaat erom dat je datgene doet wat bij jou past, waar jij van ‘aan’ gaat en helemaal mee samenvalt.

Craig benoemt drie vragen die als ‘toegangspoort’ naar een heldere purpose kunnen dienen. Het is vooral een kwestie van uitproberen, kijken en voelen welke insteek bij jou het meest resoneert. Dit zijn de drie ‘ingangen’ die hij in het boek verder uitwerkt en toelicht:
– Magische momenten. Vaak gaat het hierbij om momenten uit je kindertijd, die diep verankerd zitten in je geheugen.
– Uitdagende ervaringen of ‘vuurproefmomenten’ zoals Craig ze ook wel noemt. Ingegeven door het feit dat dat wat ons niet doodt, ons sterker maakt .
– Passie. Dat wat jou energie en vitaliteit geeft kan een metafoor zijn voor jouw purpose.

De schrijver besteedt aandacht aan elk van deze elementen, met een aantal tot nadenken stemmende vragen aan het eind van ieder hoofdstuk. Zo biedt hij je een helpende hand bij het ontdekken van je eigen purpose.

Naast deze praktische insteek dient het boek vooral ook als een inspirerende wegwijzer. Het staat vol boeiende verhalen van mensen die hun purpose hebben gevonden; stuk voor stuk mooie illustraties van Craigs stelling dat het draait om persoonlijk en uniek. Want maar al te vaak levert het zoeken naar een ‘perfecte’ purpose inwisselbare, slaapverwekkende statements op vol hoogdravende HR-woorden.

De meerwaarde van Leiden vanuit purpose is dan ook dat Craig laat zien wat de kracht van een persoonlijk geformuleerde purpose is. Die kan gaan van ‘de padvinder zijn die je weer heelhuids thuisbrengt’ tot ‘de Gandalf die op je deur klopt’. Niks corporate taalgebruik dus, maar fonkelende ogen en energie.
Je purpose is uniek voor jou en zal altijd bij je zijn. Je kunt er niet van ontslagen worden of er met pensioen van gaan, zoals Craig stelt. En met die nuchtere constatering geeft hij purpose de plek die het verdient: weliswaar op een voetstuk, maar alleen op dat van jou.

 

Terug naar overzicht

Volgt z.s.m.

 

 

Terug naar overzicht

Waarom heeft Quinter gekozen voor dit boek?

Elk persoon heeft een unieke purpose, de kunst is om deze te ont-dekken, te ont-wikkelen en te laten floreren. Het is een fundament waarop je stevig kunt bouwen, het geeft je vertrouwen en zekerheid. Dit is precies de reden waarom ‘purpose’ één van de vier fundamentele dimensies van Quinter is. Nick Craig beschrijft ervaringen van anderen die hun purpose ‘vonden’ en ernaar gingen leven. De verhalen zijn inspirerend en bevestigen wat wij voelen, ervaren en praktiseren. We nodigen je uit om ook zelf de eerste stap in leiden (en leven) vanuit jouw purpose te zetten.

 

Terug naar overzicht