Artikelen door Cecile Janssen

Communicatie binnen het veranderproces

Een kleine groep specialisten is in opdracht van de organisatie, of als interne kartrekkers, doende een nieuwe koers of ontwikkeling uit te zetten, want er is verandering op komst. Veranderen is goed, veranderen moet. Het team specialisten gaat breed en diep; zij zijn de kopgroep en maken het tempo op weg naar de vastgestelde eindstreep, […]

Re-inventing HR

Wie het boek ‘Re-inventing Organizations’ leest van Frederic Laloux, krijgt de kaders aangereikt om signalen die nu al zichtbaar zijn juist te interpreteren: de wijze waarop bedrijven zich organiseren zal totaal gaan veranderen. Overheid gaat naar onderheid, we moeten kantelen als we willen veranderen en iedereen heeft spreekrecht en ondernemersrecht. Met als twee gevolgen: management […]

Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd? In het boekje ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideëen hierover nader uitgewerkt. Basis is de studie van Quinter-collega Wim Broekman in het kader van de EURIB-opleiding tot Master of Reputation Management (MRM). De bewerkte samenvating […]

Ik ben mijn huisstijl

Als een organisatie verandert, is het dan noodzakelijk dat de huisstijl ook verandert? Is een organisatie niet per definitie in verandering en is een dynamische identiteit dan niet veel meer voor de hand liggend? Een tweegesprek tussen Stephan Ummelen en Frank Toonen.

Over genialiteit, (generatie)dynamiek en loslaten

Als mens heb je verandering nodig. Geniaal zijn kan alleen voor je dertigste. Zonder loslaten geen creativiteit. Deze intrigerende uitspraken tekende ik tijdens een congres op uit de mond van prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen. Mooie aanleiding voor een interview.

Gedrag blijvend veranderen

Hoe kun je blijvend het gedrag van medewerkers veranderen? Daarover gaat het interview met Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Tilburg University, in het februarinummer van vakblad Zorginstellingen. 

Het Nieuwe Werken

Recent verscheen deel drie 3 van een serie over “Het Nieuwe Werken” van Facility Management Magazine (FMM). Wat zijn de successen en waar zitten de weerstanden? Conclusie van deze aflevering: betrek medewerkers actief bij de uitvoering.

Het Kantelingsalfabet

Eerder dit jaar verscheen het Kantelingsalfabet, een co-creatie van een divers gezelschap van kantelaars, dwarsdenkers, verbinders, friskijkers en verkenners. Bij het het maken en publiceren van Het Kantelingsalfabet is steeds het uitgangspunt geweest: ‘Verandering begint met delen’.